Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu
Dnes je pondělí 20.5.2024


Historie knihovny

Knihovna v Kunštátě má svoji historii. První Čtenářsko-pěvecký spolek Jiří z Poděbrad byl založen již v roce 1868 a vpodstatě do dnešních dnů nepřerušila svoji činnost.
Počátkem 20. století fungovala na dobrovolné bázi (knihovníky byli většinou učitelé místní školy), provozována byla v budově dříve MNV.
V 80. letech minulého století byla knihovna zprofesionalizována a na této úrovni pracuje dodnes. V roce 1986 se stěhovala z nevyhovujících prostor do bývalé budovy MŠ, měla dvě samostatná oddělení, ale ocitla se na okraji města, což nebylo pro její uživatele nejvýhodnější.

8. března 2004 se Městská knihovna v Kunštátě opět stěhovala. Tentokrát do rekonstruovaných prostor v centru města na náměstí Krále Jiřího. Součástí knihovny se stává Infocentrum a Pamětní síň Františka Halase a Klementa Bochořáka. Byla rozšířena výpůjční doba na osmnáct hodin týdně. Velmi se osvědčilo spojení dětského oddělení a oddělení pro dospělé čtenáře. Knihovna se v novém prostředí stává modernější, dostupnější a přitažlivější pro obyvatele. To se projevilo i na statistických číslech knihovny.
Městská knihovna v Kunštátě je základní univerzální knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny a další informační dokumenty. Poskytuje služby výpůjční, meziknihovní, informační, reprografické a přístup k Internetu. S automatizací knihovnických procesů bylo započato v roce 1997, je používán systém Clavius.
Knihovna pořádá literární a čtenářské besedy pro děti i dospělé, zabývá se výstavní činností, podílí se na přípravách Halasova Kunštátu a dalších kulturních akcí města.

 Poštovní adresa:

Městská knihovna Kunštát
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Telefon: 515 534 312
Mobil:    778 702 576
knihovna@kunstat-mesto.cz

Vedoucí knihovny:

Radka Banyaová
 

Zřizovatel:

Město Kunštát
www.kunstat-mesto.cz

Provozní doba:

Po, Út, Čt
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
 

Výsledky činnosti:

STATISTICKÉ ÚDAJE.pdf

 

 

Ptejte se knihovnyPřeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu