Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu
Dnes je pondělí 20.5.2024


Fotografie z akcí

29. 3. 2023 Setkání se spisovatelem Vojtěchem Matochou

7. 4. 20022 Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

 

 

 

3. 11. 2021 Literární dílna se spisovatekou Petrou Braunovou

 

 

23.3. - 24.3. 2018 - Noc s Andersenem
/dvanáctá v kunštátské knihovně/

Nocležníci ze druhých tříd základní školy.

 

 

 

 

 

8.4. - 9. 4. 2016 - Noc s Andersenem

Nocležníci ze druhé třídy v roce 2016

 

 

16. 10. 2014 - 20. 5. 2015 - Haló, haló - tady Večerníček

Seznámení s tématem projektu.

V pilné práci.

Takto dětem sluší večerníčkovská čepice ve školní lavici.

Další setkání v knihovně.

Společné setkání účastníků projektu v Černé Hoře 20. 5. 2015

Společný výrobek třeťáků do tohoto projektu.

 

Květen 2014 - Knížka pro prvňáčka

Duben 2014 - Noc s Andersenem 

22 dětí ze 2. tř. základní školy

Březen 2014 - pořad Velcí čtou malým

Program pro děti mateřské školy 

Březen 2014 - setkání se spisovatelem Jiřím Šanderou

3. třída Základní školy v Kunštátě:

 

Říjen 2013 - vyhlášení výsledků čtenářské soutěže

Květen 2013 - prvňáčci chodí do knihovny

Třída 1.A.

1.A.

Třída 1.B.

Duben 2013 - beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
 

Paní spisovatelka uspořádala dvě besedy pro děti ze 4. ročníků a 8. ročníků základní školy.

 

 

Říjen 2012 - autorské čtení se spisovatelem Markem Srazilem

Setkání se konala v mateřské škole a pro děti z prvních ročníků v knihovně. Autor ale nadchl děti bez rodílu věku (i dospělé).

Červen 2012 - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Doufáme, že se podařilo předat myšlenku, že zvládnutí četby je opravdu něco mimořádného a kromě jedničky na vysvědčení si děti zaslouží také velkou pochvalu. Svoji "knížku" si převzalo 22 prvňáčků 6. června 2012 v městské knihovně.

 

Březen 2012 - Noc s Andersenem


 

 

 

Leden 2012 - II. ročník literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery

Z vyhlášení výsledků soutěže 27. 1. 2012 v městské knihovně. Touto soutěží chceme každoročně připomenout významného básníka, překladatele a dramatika Ludvíka Kunderu, jehož život byl nerozlučně spjatý s naším městem. Skvělé práce dětí dávají naději, že literární tradice naše město neopustí.

 

Červen 2011 - projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Třídy 1. A a 1. B. naší základní školy na závěrečné schůzce. Kniha, kterou děti získaly, byla napsaná pouze pro ně - tedy pro prvňáčky, kteří se prvavidelně scházeli v knihovnách v rámci uvedeného projektu.

     

 

Červen 2011 - Autorské čtení pro 6. třídu ZŠ

Zdeněk Peša - Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky

                  

 

Duben - Noc s Andersenem 2011

  

 

Březen - měsíc čtenářů 

v rámci programu

Celé Česko čte dětem

V březnu se doslova všechny děti z mateřské školky přišly podívat do knihovny. Vždyť knížky jsou dobří (a někdy ti nejlepší) kamarádi.
A 23. března odpoledne se do knihovny vypravily i s maminkami. Četla se pohádka od Karla Čapka Jak pejsek s kočičkou pekli dort a četly paní učitelky i maminky. Taky se ledacos vyrábělo a nakonec si děti upekly svůj vlastní dort, který si také snědly. To bylo ze všeho nejlepší !

 

                

             

 

                                                                                Poštovní adresa:

Městská knihovna Kunštát
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Telefon: 515 534 312
Mobil:    778 702 576
knihovna@kunstat-mesto.cz

Vedoucí knihovny:

Radka Banyaová
 

Zřizovatel:

Město Kunštát
www.kunstat-mesto.cz

Provozní doba:

Po, Út, Čt
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
 

Výsledky činnosti:

STATISTICKÉ ÚDAJE.pdf

 

 

Ptejte se knihovnyPřeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu